artykuł nr 1

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 03.11.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 03.11. 2010 r.

W dniu 03.11.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 32 strażników i 5 aplikantów. Zarejestrowano 41 zgłoszeń z prośbą o interwencje, które dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (12) , osób leżących w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (5), zdarzeń drogowych (12), osób bezdomnych (6) spraw porządkowych (5), zwierząt (1)

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 4 zdarzenia dotyczące: osób leżących (2), nietrzeźwego rowerzysty (1), oraz parkowania (1)

 
Ważniejsze wydarzenia.

O godz. 22.25 w rejonie ul. Piłsudskiego, monitoring wizyjny zaobserwował nietrzeźwego mężczyznę jadącego rowerem po chodniku. Po krótkim pościgu ujęto w/w mężczyznę , którego przekazano w Izbie Wytrzeźwień OPOPA patrolowi z IV komisariatu celem prowadzenia dalszych czynności.

 
Dyżurny Straży Miejskiej