artykuł nr 1

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 28.12.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 28.12. 2010 r.

W dniu 28.12.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 34 strażników i 2 aplikantów . Zarejestrowano 22 zdarzenia oraz zgłoszenia z prośbą o interwencje, które dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (6) , osób leżących w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (5), osób bezdomnych (2), zdarzeń kryminalnych (1) , zdarzeń drogowych (2), spraw porządkowych (2) zwierząt (3) oraz Akcji Zima (1).

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 1 zdarzenie dotyczące : osób leżących (1 )

 
Ważniejsze wydarzenia

Minionej doby skontrolowano 37 posesji pod względem Akcji -Zima. Skontrolowano 28 miejsc przebywania osób bezdomnych . Wyniku podjętych czynności: 2 osób przekazano do ogrzewalni dla bezdomnych oraz 6 osób przekazano do IW. OPOPA.

Ok. godz. 17.00 interweniowano pod hotelem HAGA zlokalizowanym przy ul. Katedralnej ,wobec n/n , nietrzeźwego mężczyzny leżącego przy wjeździe do obiektu. 47 letniego Ryszarda F. umieszczono w Izbie Wytrzeźwień OPOPA i pozostawiono do dyspozycji Komisariatu IV Policji albowiem okazał się być osobą poszukiwaną celem odbycia orzeczonej kary pozbawienia wolności – sprawę przekazano.

 
Dyżurny Straży Miejskiej