artykuł nr 1

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 31.12.2010r.

W dniu 31.12.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 49 strażników i 4
aplikantów . Zarejestrowano 38 zgłoszeń z prośbą o interwencje, które
dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej,
spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (15) , osób leżących w
okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (10), osób bezdomnych
(4), zdarzeń drogowych (3), zwierząt (3) Akcji Zima (1) spraw porządkowych
(1),

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 6
zdarzenia dotyczące : osób nietrzeźwych (1) oraz zakłócania porządku
publicznego (1)osób leżących(4).

 
Ważniejsze wydarzenia

Około godz.10.05 interweniowano w rejonie ul Łukasińskiego na terenie
pływalni wobec dwóch mężczyzn zakłócających porządek publiczny. W trakcie
prowadzenia dalszych czynności ustalono ,że jeden z mężczyzn jest
poszukiwany listem gończym. W związku z powyższym osobę przekazano Policji.

Około godz.01.30 na ul. Śląskiej przy pl. Biegańskiego podjęto
czynności wobec osoby nietrzeźwej , która przewracała się na chodniku. W
związku z powyższym dowieziono osobę do IW OPOPA, gdzie osoba oświadczyła,
że ma lat 17. Kilkakrotna próba kontaktu telefonicznego z rodzicem nie
powiodła się , a w związku z tym, że nieletni był agresywny został
umieszczony w ww Ośrodku. Informację w formie notatki przekazano do
Policyjnej Izby Dziecka KM Policji w Częstochowie.

Minionej nocy strażnicy zabezpieczali imprezy związane z nocą sylwestrową. W trakcie imprez nie zanotowano poważnych zdarzeń.