artykuł nr 1

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 07.11.2011

Kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych - 0
Ogrzewalnia dowieziono - 0
Przekazano Policji - 0
Przekazano Pogotowiu Ratunkowemu - 0
Przekazano rodzinie - 0
Przekazano Straży Pożarnej - 0

Ważniejsze wydarzenia :
Około godz.8:50 dyżurny Straży Miejskiej przyjął zgłoszenie telefoniczne o wyrzuconych
workach z odpadami styropianu na rzece Stradomka w okolicach ulicy Zaciszańskiej. Patrol po przybyciu na miejsce potwierdził zgłoszenie przekazując, że jest 30 worków foliowych w rzece. Powiadomiono Straż Pożarną oraz CZK. Strażacy po przybyciu wyciągnęli odpady na brzeg, skąd służby komunale mają zabrać je do utylizacji. Patrol funkcjonariuszy Straży Miejskiej znalazł w workach rachunki z adresem. W związku z powyższym prowadzone są czynności w celu ustalenia
sprawcy.