artykuł nr 1

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 08.11.2011

Minionej doby pracownicy Straży Miejskiej z referatu ds. monitoringu wizyjnego przeprowadzili 4 obserwacje, które zostały zakończone przekazaniem n/w służbom:
- Straży Miejskiej - 4
- Policji - 0
- Pogotowiu Ratunkowemu -0
- Straży Pożarnej -0
Interwencje Straży Miejskiej: osoby leżące w miejscach publicznych (2), zakłócanie porządku i
spokoju publicznego (1), awaria (1).

Kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych - 0
Ogrzewalnia dowieziono - 0
Przekazano Policji - 1
Przekazano Pogotowiu Ratunkowemu - 0
Przekazano rodzinie - 0
Przekazano Straży Pożarnej - 0

Ważniejsze wydarzenia :
Około godz. 8.10 uzyskano informację,  że w okolicach Dworca PKP przy ul. Piłsudskiego w Częstochowie chodzi bez celu starsza kobieta. Na miejscu patrol Straży Miejskiej napotkał ww kobietę , jak się okazało była to 85 letnia kobieta zamieszkała na stałe w jednej z sąsiednich gmin. Kobietę tymczasowo dowieziono do Schroniska dla Kobiet przy ul. Staszica w Częstochowie i
powiadomiono rodzinę o miejscu jej przebywaniu.

Około godz. 23.20 w czasie osadzania mężczyzny w izbie wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi przy ul. Sikorskiego w Częstochowie ujawniono u niego dowód osobisty na inne nazwisko. W związku z powyższym sporządzono notatkę do wiadomości III Komisariatu Policji w Częstochowie w celu prowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego.
Dyżurny Straży Miejskiej