artykuł nr 1

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 10.11.2011

Minionej doby pracownicy Straży Miejskiej z referatu ds. monitoringu wizyjnego przeprowadzili 6 obserwacji, które zostały zakończone przekazaniem n/w służbom:
- Straży Miejskiej – 5
- Policji – 1
- Pogotowiu Ratunkowemu – 0
-  Straży Pożarnej – 0
Interwencje Straży Miejskiej: osoby leżące  w miejscach publicznych (1), przemocy fizycznej (1),  niszczenie mienia (1),  zakłócanie porządku i spokoju publicznego (1), spożywanie alkoholu (1).
 
Kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych – 0
Ogrzewalnia dowieziono - 1
Przekazano Policji - 0
Przekazano Pogotowiu Ratunkowemu – 0
Przekazano rodzinie – 0
Przekazano Straży Pożarnej – 0

Ważniejsze wydarzenia :

Około godz. 19.45 w rejonie ul. Krakowskiej patrol Straży Miejskiej podjął interwencję w stosunku do dwóch nastolatek, z których jedna spożywała piwo. Nieletnią po przebadaniu na alkomacie - wynik 0,12 mg/l, przekazano pod opiekę matki. Sporządzono również notatkę do Policyjnej Izby Dziecka.

Dyżurny Straży Miejskiej