artykuł nr 1

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 28.12.2011

W dniu 28.12.2011 r. na terenie miasta pełniło służbę 33 strażników. Przyjęto 31 telefonicznych zgłoszeń o interwencje, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (18), osób leżących w miejscach publicznych (2), osób bezdomnych (5), spraw porządkowych (2), zwierząt (2), wykroczeń drogowych (2). 
Minionej doby pracownicy Straży Miejskiej z Referatu ds. monitoringu wizyjnego przeprowadzili 3 obserwacje, które zostały zakończone przekazaniem n/w służbom :
- Straży Miejskiej (3)
Interwencje Straży Miejskiej: osoby wymagające opieki lub osoby leżące w miejscach publicznych ( 3).
Dyżurny Straży Miejskiej