artykuł nr 1

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 30.12.2011

Minionej doby pracownicy Straży Miejskiej z referatu ds. monitoringu wizyjnego przeprowadzili 5 obserwacji, które zostały zakończone przekazaniem n/w służbom:

- Straży Miejskiej - 4
- Policji - 0
- Straży Pożarnej - 0
- Pogotowiu Ratunkowemu - 1
Interwencje Straży Miejskiej:  osoby wymagające opieki i osoby leżące w miejscach publicznych  (3), zakłócanie porządku i spokoju publicznego (1).
Dyżurny Straży Miejskiej