artykuł nr 1

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 30.12.2013r.

 

Minionej doby pracownicy Straży Miejskiej z referatu ds. monitoringu wizyjnego przeprowadzili 3 obserwacje, które zostały zakończone przekazaniem n/w służbom:

Straży Miejskiej – 2

SOK - 0

Policji – 1

Straży Pożarnej – 0

Pogotowiu Ratunkowemu – 0

Interwencje Straży Miejskiej: osoby wymagające opieki lub osoby leżące w miejscach publicznych (1), zakłócanie porządku publicznego i spokoju (1).

Dyżurny Straży Miejskiej