artykuł nr 1

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 28.12.2016r.

 

Minionej doby pracownicy Straży Miejskiej z referatu ds. monitoringu wizyjnego przeprowadzili 4 obserwacje, które zostały zakończone przekazaniem nw. służbom:

Straży Miejskiej – 4

SOK – 0

CZK - 0

Policji – 0

Straży Pożarnej – 0

Pogotowiu Ratunkowemu – 0

Interwencje Straży Miejskiej: osoby wymagające opieki lub osoby leżące w miejscach publicznych – 2, zakłócanie porządku publicznego i spokoju – 1, uwagi porządkowe – 1.