artykuł nr 1

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 27.12.2018r.

 

Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej przeprowadzili 3 obserwacje, które zostały zakończone przekazaniem nw. służbom:

Straży Miejskiej – 2

CZK – 0

SOK – 0

Policji – 1

Straży Pożarnej – 0

Pogotowiu Ratunkowemu – 0

Interwencje Straży Miejskiej: awarii – 1, studzienki MZD – 1.