artykuł nr 1

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 29.12.2018r.

 

Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej przeprowadzili 4 obserwacje, które zostały zakończone przekazaniem nw. Służbom:

Straży Miejskiej – 3

CZK – 0

SOK – 0

Policji – 0

Straży Pożarnej – 0

Pogotowiu Ratunkowemu – 1

Interwencje Straży Miejskiej: osoby wymagające opieki/osoby leżące w miejscach publicznych - 1, zakłócanie porządku publicznego i spokoju – 1, awarii – 1.