artykuł nr 1

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 09.11.2020r.

Przyjęto 22 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (6), osób leżących w miejscach publicznych (2), osób bezdomnych (1), spraw porządkowych (1), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (3), awarii (1), zwierząt (2), wykroczeń drogowych (5) zdarzeń kryminalnych (1).

Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej przeprowadzili 2 obserwacje, które zostały zakończone przekazaniem nw. służbom:

Straży Miejskiej – 0

CZK – 0

SOK – 0

Policji – 1

Straży Pożarnej – 0

Pogotowiu Ratunkowemu – 1