artykuł nr 1

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 10.11.2020r.


Przyjęto 29 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (7), osób leżących w miejscach publicznych (3), spraw porządkowych (5), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (5), awarii (1), zwierząt (1), wykroczeń drogowych (6) zdarzeń kryminalnych (1).

Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej przeprowadzili 5 obserwacji, które zostały zakończone przekazaniem nw. służbom:

Straży Miejskiej – 4

CZK – 0

SOK – 0

Policji – 0

Straży Pożarnej – 0

Pogotowiu Ratunkowemu – 1

Interwencje Straży Miejskiej: osoby wymagające opieki/leżące – 1, zakłócanie porządku publicznego i spokoju – 2, inne – 1.