artykuł nr 1

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 12.11.2020r.

Przyjęto 25 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (4), osób leżących w miejscach publicznych (1), spraw porządkowych (6), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (1), awarii (1), zwierząt (2), wykroczeń drogowych (6).

Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej nie przeprowadzili obserwacji, która zostałaby zakończona przekazaniem nw. służbom:

Straży Miejskiej – 0

CZK – 0

SOK – 0

Policji – 0

Straży Pożarnej – 0

Pogotowiu Ratunkowemu – 0