artykuł nr 1

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 14.11.2020r.

Przyjęto też 29 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (11), osób leżących w miejscach publicznych (4), osób bezdomnych (3), spraw porządkowych (4), zwierząt (3), wykroczeń drogowych (4).

Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej przeprowadzili 2 obserwacje, które zostały zakończone przekazaniem nw. służbom:

Straży Miejskiej – 2

CZK – 0

SOK – 0

Policji – 0

Straży Pożarnej – 0

Pogotowiu Ratunkowemu – 0

Interwencje Straży Miejskiej: osoby wymagające opieki/leżące – 1, inne – 1.