artykuł nr 1

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 15.11.2020r.

Przyjęto 25 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (9), osób leżących w miejscach publicznych (5), osób bezdomnych (5), spraw porządkowych (1), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (2), zwierząt (1), wykroczeń drogowych (1) zdarzeń kryminalnych (1).

Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej przeprowadzili 4 obserwacje, które zostały zakończone przekazaniem nw. służbom:

Straży Miejskiej – 4

CZK – 0

SOK – 0

Policji – 0

Straży Pożarnej – 0

Pogotowiu Ratunkowemu – 0