artykuł nr 1

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 18.11.2020r.

Przyjęto też 23 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych (6), osób leżących (1), osób bezdomnych (9), spraw porządkowych (1), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (1), spalania odpadów na powierzchni ziemi (1), awarii (1), zwierząt (1), wykroczeń drogowych (1) zaginięcie osoby (1).

Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej przeprowadzili 2 obserwacje, które zostały zakończone przekazaniem nw. służbom:

Straży Miejskiej – 2

CZK – 0

SOK – 0

Policji – 0

Straży Pożarnej – 0

Pogotowiu Ratunkowemu – 0

Interwencje Straży Miejskiej: inne – 1, studzienki MZD –1.