artykuł nr 1

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 19.11.2020r.

Przyjęto 37 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (9), osób leżących w miejscach publicznych (3), osób bezdomnych (7), spraw porządkowych (5), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (1), awarii (2), zwierząt (5), wykroczeń drogowych (4) zdarzeń kryminalnych (1).

Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej przeprowadzili 2 obserwacje, które zostały zakończone przekazaniem nw. służbom:

Straży Miejskiej – 2

CZK – 0

SOK – 0

Policji – 0

Straży Pożarnej – 0

Pogotowiu Ratunkowemu – 0

Interwencje Straży Miejskiej: osoby wymagające opieki/leżące – 2.