artykuł nr 1

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 20.11.2020r.

Przyjęto 39 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (9), osób bezdomnych w miejscach publicznych (5), spraw porządkowych (3), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (5), awarii (5), zwierząt (2), wykroczeń drogowych (9) zaginięcie osoby (1).

Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej przeprowadzili 2 obserwacje, które zostały zakończone przekazaniem nw. służbom:

Straży Miejskiej – 2

CZK – 0

SOK – 0

Policji – 0

Straży Pożarnej – 0

Pogotowiu Ratunkowemu – 0

Interwencje Straży Miejskiej: inne – 1, zwierzęta – 1.