artykuł nr 1

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 21.11.2020r.

Przyjęto 35 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publlicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (11), osób leżących w miejscach publicznych (4), osób bezdomnych (3), spraw porządkowych (2), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (4), spalania odpadów na powierzchni ziemi (1), awarii (5), zwierząt (3), wykroczeń drogowych (2).

Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej przeprowadzili 1 obserwacje, które zostały zakończone przekazaniem nw. służbom:

Straży Miejskiej – 0

CZK – 0

SOK – 0

Policji – 1

Straży Pożarnej – 0

Pogotowiu Ratunkowemu – 0