artykuł nr 1

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 22.11.2020r.

Przyjęto 23 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (6), osób leżących w miejscach publicznych (4), osób bezdomnych (4), spraw porządkowych (1), handlu (1), awarii (1), zwierząt (4), wykroczeń drogowych (2).

Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej przeprowadzili 4 obserwacje, które zostały zakończone przekazaniem nw. służbom:

Straży Miejskiej – 4

CZK – 0

SOK – 0

Policji – 0

Straży Pożarnej – 0

Pogotowiu Ratunkowemu – 0

Interwencje Straży Miejskiej: osoby wymagające opieki/osoby leżące w miejscach publicznych – 3, awarii – 1.