artykuł nr 1

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 25.11.2020r.

Przyjęto 29 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (4), osób leżących w miejscach publicznych (4), osób bezdomnych (2), spraw porządkowych (2), awarii (3), zwierząt (6), wykroczeń drogowych (8). Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej nie przeprowadzili obserwacji, która wymagałaby przekazania nw. służbom:

Straży Miejskiej – 0

CZK – 0

SOK – 0

Policji – 0

Straży Pożarnej – 0

Pogotowiu Ratunkowemu – 0