artykuł nr 1

Procedura przyjmowania interesantów ...

Procedura przyjmowania interesantów
w siedzibie Straży Miejskiej w Częstochowie
oraz w Sekcjach Terenowych Straży 
z zachowaniem reżimu sanitarnego

1. Osoby zainteresowane złożeniem w Straży Miejskiej zgłoszenia/zawiadomienia o wykroczeniu  itp., obowiązuje wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty:

  • Komenda Straży Miejskiej : (34) 368 31 90 , ( 34) 378 54 29;
  • Sekcja Terenowa I  : (34) 368 31 90;
  • Sekcja Terenowa II  : 733 986 117;
  • Sekcja Terenowa III : 733 986 113;
  • Sekcja Terenowa IV : 733 986 118;
  • Sekcja Terenowa V : 733 986 115.
     

AKTUALNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

dot. reżimu sanitarnego w związku z pandemią COVID – 19.

Od poniedziałku (28.03.2022 r.) został zniesiony obowiązek noszenia maseczek. Wyjątek dotyczy podmiotów leczniczych oraz aptek.

Niemniej:

Po wejściu do siedziby Straży Miejskiej w Częstochowie nadal można korzystać z znajdujących się przy wejściu automatycznych spryskiwaczy i pojemników z płynem do odkażania rąk.

Nadal można korzystać z maseczek jednorazowych które są udostępnione przy wejściu do siedziby Straży i u dyżurnego Straży.

Prosimy osoby zgłaszające aby w kontaktach z pracownikami Straży w miarę możliwości zachowywały odpowiednią odległość pomiędzy osobami tj. tzw. dystans społeczny.

Osoby zainteresowane złożeniem w Straży Miejskiej zgłoszenia/zawiadomienia o wykroczeniu  itp., proszone są, o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu wizyty:

Dziękujemy za zastosowanie się do ww. zasad higieniczno-sanitarnych.