artykuł nr 1

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 

dot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego: DOSTAWA PALIW - OLEJU NAPĘDOWEGO NA POTRZEBY STRAŻY MIEJSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE.

 

W załączeniu ponizej do pobrania pełna treść dokumentu w postaci skanu w formacie tif: