artykuł nr 1

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: DOSTAWA PALIW - OLEJU OPAŁOWEGO NA POTRZEBY STRAŻY MIEJSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE.

 

W załączeniu ponizej do pobrania pełna treść dokumentu w postaci skanu w formacie tif: