artykuł nr 1

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Straży Miejskiej w Częstochowie.

Straż Miejska w Częstochowie informuje, iż posiada zbędne składniki majątku ruchomego wymienione w załączonym niżej dokumencie ogłoszenia - do pobrania w formacie pdf: