artykuł nr 1

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego Straży Miejskiej w Częstochowie.

Straż Miejska w Częstochowie informuje, iż posiada do sprzedaży zbędne składniki majątku ruchomego wymienione w załączonym niżej dokumencie ogłoszenia - do pobrania w formacie pdf: