artykuł nr 1

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego składnika majątku ruchomego Straży Miejskiej w Częstochowie - pojazdu.

Straż Miejska w Częstochowie informuje, iż posiada do sprzedaży zbędny składnik majątku ruchomego według opisu w załączonym niżej dokumencie ogłoszenia - do pobrania w formacie pdf: