artykuł nr 1

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego składnika majątku ruchomego Straży Miejskiej w Częstochowie - pojazdu.

Straż Miejska w Częstochowie

 ul. Krakowska 80 bl. 3

42 – 202 Częstochowa

 tel. 34 368 31 92, fax. 34 368 31 93

 e-mail: smiejska@czestochowa.um.gov.pl

 

„OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ZBĘDNEGO SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO”

 

  Straż Miejska w Częstochowie zgodnie z § 36 i 37 instrukcji sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Gminy Miasta Częstochowa stanowiącej Załącznik do Zarządzenia Nr 1502.2017 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Gminy Miasta Częstochowa, informuje iż posiada do sprzedaży zbędny składnik majątku ruchomego w postaci pojazdu marki Ford Focus 1.8 TDCI 2004 r.

  Przedmiotowy składnik został zakwalifikowany przez Straż Miejską, jako zbędny, gdyż nie jest i nie będzie już wykorzystywany do zadań publicznych przez Straż Miejską w Częstochowie, jak również żadną inną komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Częstochowy i gminną jednostkę organizacyjną.

  Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu sprzedaży, w tym informacji w zakresie stanu technicznego udziela starszy inspektor Rafał Kluba, tel. ( 034 ) 368-31-92, w godz. 9.00 do 14.00.

 

Lp.

Nazwa i opis przedmiotu

Nr inwentarzowy

data zakupu

Stan techniczny

Cena wywoławcza

1

 Samochód osobowy marki

Ford Focus 1.8 TDCI 2004r.

SM/011/7/79/04

01.10.2004 r.

- Pojazd wykorzystywany jako służbowy ( pojazd nieoznakowany),

- Przebieg: 365 tys. km.

- Wymaga wymiany wtryskiwaczy, pompy paliwa wysokiego ciśnienia, rozrządu oraz filtra paliwa, powietrza i kabinowego.

- Pojazd jest po remoncie silnika, skrzyni biegów, kompletnej naprawie układu kierowniczego i zewnętrznej blacharki.

 

800 zł

 

  Podmioty/osoby zainteresowane zakupem, w tym informacjami z  zakresu stanu technicznego przedmiotu sprzedaży mogą składać oferty na zakup zbędnego składnika majątku ruchomego do dnia 09.11.2020 r. do godz. 10.00 na adres ul. Krakowska 80 bl. 3, 42-200 Częstochowa, w zamkniętych kopertach oznakowanych nazwą zainteresowanego/nej podmiotu/osoby z dopiskiem oferta do OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY ZBĘDNEGO SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.11.2020 r. o godz. 10.15. W przypadku, gdy przynajmniej dwa podmioty/dwie osoby będą zainteresowane nabyciem oferowanego składnika majątku ruchomego i zaoferują tą samą cenę nabycia, w tym samym dniu, tj. 09.11.2020 r. o godz. 11.00 przeprowadzona zostanie aukcja pomiędzy tymi podmiotami/osobami. W przypadku aukcji umowa kupna/sprzedaży zostanie zawarta z podmiotem/osobą który/która zaoferuje najwyższą cenę.

  Straż Miejska wyłącza swoją odpowiedzialność  z gwarancji i rękojmi za wady fizyczne składnika majątku ruchomego.

 

Skan ogłoszenia w załączonym niżej dokumencie - do pobrania w formacie pdf: