artykuł nr 1

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego składnika majątku ruchomego - pojazdu.

Straż Miejska w Częstochowie

 ul. Krakowska 80 bl. 3

42 – 202 Częstochowa

 tel. 34 368 31 92, fax. 34 368 31 93

 e-mail: smiejska@czestochowa.um.gov.pl

 

„OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ZBĘDNEGO SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO”

 

  Straż Miejska w Częstochowie zgodnie z § 36 i 37 instrukcji sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Gminy Miasta Częstochowa stanowiącej Załącznik do Zarządzenia Nr 1502.2017 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Gminy Miasta Częstochowa, informuje iż posiada do sprzedaży zbędne składniki majątku ruchomego w postaci:

  1. pojazdu marki Fiat Panda 1.1. benzyna 2004 r. ;
  2. pojazdu marki Fiat Panda 1.1. benzyna 2003 r.

  Przedmiotowe składniki zostały zakwalifikowane przez Straż Miejską, jako zbędne, gdyż nie są i nie będą już wykorzystywane do zadań publicznych przez Straż Miejską w Częstochowie, jak również żadną inną komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Częstochowy i gminną jednostkę organizacyjną.

  Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotów sprzedaży, w tym informacji w zakresie stanu technicznego udziela starszy inspektor Rafał Kluba, tel. ( 034 ) 368-31-92 wewn. 111, w godz. 8.00 do 14.00.

 

Lp.

Nazwa i opis przedmiotu

Nr inwentarzowy

Rok produkcji

Stan techniczny

Cena wywoławcza

1

 Samochód osobowy marki

Fiat Panda 1.1. 2004r.

SM/011/7/203/16

2004

Pojazd wykorzystywany jako służbowy (pojazd nieoznakowany)

Przebieg: 174 188 tys. km.

Opis usterek:

- popsuty zamek przednich drzwi od strony kierowcy ( możliwość otworzenia wyłącznie od środka );

- drzwi pasażera nie otwierają się przy pomocy pilota;

- nieszczelny zbiornik z płynem chłodniczym;

- brak ogrzewania w pojeździe;

- urwana osłona kolumny kierownicy;

- urwany uchwyt podtrzymujący przednią klapę;

- brak 2 osłon przeciwsłonecznych;

- popsute mechanizmy regulacji fotela pasażera;

- nie działa ogrzewanie tylnej szyby;

- odpryski farby na progu od strony kierowcy;

 

500 zł

2

 Samochód osobowy marki

Fiat Panda 1.1. 2003 r.

SM/011/7/186/14

2003

Pojazd wykorzystywany jako służbowy ( pojazd nieoznakowany)

Przebieg: 210 656 tys. km.

Opis usterek:

- uszkodzona linka sprzęgła;

- uszkodzone wahacze;

- tarcze oraz klocki hamulcowe wymagające wymiany;

- znaczące drgania kierownicy podczas jazdy;

- bardzo mocny docisk sprzęgła.

 

500 zł

 

  Podmioty/osoby zainteresowane zakupem, w tym informacjami z  zakresu stanu technicznego przedmiotu sprzedaży mogą składać oferty na zakup zbędnego składnika majątku ruchomego do dnia 16.05.2022 r. do godz. 10.00 na adres ul. Krakowska 80 bl. 3, 42-200 Częstochowa, w zamkniętych kopertach oznakowanych nazwą zainteresowanego/nej podmiotu/osoby z dopiskiem oferta do OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY ZBĘDNYYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.05.2022 r. o godz. 10.15. W przypadku, gdy przynajmniej dwa podmioty/dwie osoby będą zainteresowane nabyciem oferowanego składnika majątku ruchomego i zaoferują tą samą cenę nabycia, w tym samym dniu, tj. 16.05.2022 r. o godz. 11.00 przeprowadzona zostanie aukcja pomiędzy tymi podmiotami/osobami. W przypadku aukcji umowa kupna/sprzedaży zostanie zawarta z podmiotem/osobą który/która zaoferuje najwyższą cenę.

  Straż Miejska wyłącza swoją odpowiedzialność  z gwarancji i rękojmi za wady fizyczne składnika majątku ruchomego.