artykuł nr 1

Plan postępowań o zamówienie publiczne.

Plan postępowań o zamówienie publiczne - w załączonym poniżej pliku, do pobrania w formacie pdf: