główna zawartość
artykuł nr 41

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 16.11.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 16.11. 2010 r.

W dniu 16.11.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 25 strażników i 4
aplikantów. Zarejestrowano 35 zgłoszeń z prośbą o interwencje, które
dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej,
spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (8) , osób leżących w
okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (6), zdarzeń drogowych
(9), osób bezdomnych (2), spraw porządkowych (4), zwierząt (3) handlu (1) ,
zdarzeń kryminalnych (1) oraz wypadków nadzwyczajnych (1).

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 2
zdarzenia dotyczące: osób nietrzeźwych (2).

 
Współpraca z policją

* W godz. popołudniowych oddelegowano 1 strażnika do współpracy z
funkcjonariuszem Komisariatu III Policji celem pełnienia wspólnej służby
prewencyjnej w rejonie działania w/w jednostki.

 
Ważniejsze wydarzenia

 
Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Bogusław Mraz

artykuł nr 42

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 15.11.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 15.11. 2010 r.

W dniu 15.11.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 32 strażników i 2 aplikantów. Zarejestrowano 23 zgłoszenia z prośbą o interwencje, które dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (7) , osób leżących w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (6), zdarzeń drogowych (4), osób bezdomnych (1), spraw porządkowych (4), oraz zwierząt (1).

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 4 zdarzenia dotyczących: osób leżących (3) plakatowania (1).

 
Ważniejsze wydarzenia

 
Dyżurny Straży Miejskiej

artykuł nr 43

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 14.11.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 14.11. 2010 r.

W dniu 14.11.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 14 strażników i 2 aplikantów. Zarejestrowano 30 zgłoszeń z prośbą o interwencje, które dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (11) , osób leżących w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (6), zdarzeń drogowych (5), osób bezdomnych (1), awarii (1) spraw porządkowych (3), niszczenia mienia oraz zwierząt (1).

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 8 zdarzeń dotyczących: osób leżących (2) osób nietrzeźwych (3) zakłócania porządku osób spożywających alkohol (1), niszczenia mienia (2)

 
Ważniejsze wydarzenia

ok. godz. 20:40 operatorzy monitoringu wizyjnego zarejestrowali zdarzenie jak mężczyzna, wyrwał wycieraczkę tylnej szyby w pojedzie marki Fiat Punto , zaparkowanym przy Rynku Wieluńskim, opodal sklepu ,,Biedronka” . Sprawcę ujęto i wylegitymowano. O zdarzeniu powiadomiono użytkowniczkę pojazdu . Ponieważ właściciel pojazdu był poza Częstochową i nie mógł ocenić wartości szkody. Sporządzono dokumentację w formie notatki urzędowej, którą przekazano do I Komisariatu Policji.

 
Dyżurny Straży Miejskiej

artykuł nr 44

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 13.11.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 13.11. 2010 r.

W dniu 13.11.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 30 strażników i 1
aplikant. Zarejestrowano 62 zgłoszenia z prośbą o interwencje, które
dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej,
spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (20) , osób leżących w
okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (9), zdarzeń drogowych
(11), osób bezdomnych (3), awarii (4) spraw porządkowych (11)zdarzeń
kryminalnych (3) oraz zwierząt (1).

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 15
zdarzeń dotyczących: osób leżących (3) osób nietrzeźwych (2) zakłócania
porządku osób spożywaj.ących alkohol (2) spraw porządkowych (1) publicznego
(5) plakatowania (1) oraz naruszenia przepisów ordynacji wyborczej (1).

 
Współpraca z policją

* W ciągu minionego dnia skierowano 4 strażników do współpracy z
funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego KMP.


Ważniejsze wydarzenia

* Około godz. 20.35 na terenie bloku przy ul. Aleja Armii Krajowej 48 w
Częstochowie podjęto czynności wobec osoby leżącej na klatce. Jak się
okazało był osobą bezdomną , po sprawdzeniu okazało się, że jest również
osobą poszukiwaną przez V Komisariat Policji w Częstochowie. W związku z
tym, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu został umieszczony w IW OPOPA z
zaznaczeniem do dyspozycji V Komisariatu Policji w Częstochowie. Informację
w formie notatki przekazano do ww komisariatu.

artykuł nr 45

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 12.11.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 12.11. 2010 r.

W dniu 12.11.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 33 strażników i 6
aplikantów. Zarejestrowano 37 zgłoszeń z prośbą o interwencje, które
dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej,
spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (13) , osób leżących w
okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (11), zdarzeń drogowych
(4), osób bezdomnych (4), awarii (1) spraw porządkowych (2) oraz zwierząt
(2).

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 8
zdarzeń dotyczących: osób leżących (2) osób nietrzeźwych (1) zakłócania
porządku publicznego (3) plakatowania (1) oraz naruszenia przepisów
ordynacji wyborczej (1).

 
Współpraca z policją

* W godz. dopołudniowych skierowano 2 strażników do współpracy z
funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego KMP

* W godz. nocnych oddelegowano 1 strażnika do współpracy z funkcjonariuszem
Komisariatu I Policji celem pełnienia wspólnej służby prewencyjnej w rejonie
działania w/w jednostki.

 
Ważniejsze wydarzenia

* Ok. godz.3.50 w III Al.NMP ujęto dwóch młodych , będących pod wpływem
alkoholu mężczyzn ,zdejmujących z ramy lawety stojącej na chodniku duży
baner wyborczy Tadeusza Wrony. Z uwagi na fakt iż materiały te podlegają
ochronie prawnej, sprawców naruszenia przepisów ordynacji wyborczej
przekazano Komisariatowi I Policji.Zdarzenie zarejestrowała kamera
monitoringu miejskiego.

 
Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Bogusław Mraz