Informacje w sprawie ochrony danych osobowych "RODO"

Inspektor Ochrony Danych - Angelika Majdzik, e-mail: iod@strazmiejska.czestochowa.um.gov.p