główna zawartość
artykuł nr 1

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 06.05.2019r.

Przyjęto też 44 telefoniczne zgłoszenia z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (3), osób leżących w miejscach publicznych (4), osób bezdomnych (5), spraw porządkowych (4), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (1), awarii (4), zwierząt (7), wykroczeń drogowych (16).

Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej przeprowadzili 3 obserwacje, które zostały zakończone przekazaniem nw. służbom:

Straży Miejskiej – 2

CZK – 0

SOK – 0

Policji – 0

Straży Pożarnej – 0

Pogotowiu Ratunkowemu – 1

Interwencje Straży Miejskiej: osoby wymagające opieki/osoby leżące w miejscach publicznych - 1, studzienki MZD – 1.