główna zawartość
artykuł nr 1

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 12.05.2019r.

Przyjęto też 28 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (6), osób leżących w miejscach publicznych (4), osób bezdomnych (3), spraw porządkowych (2), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (2), awarii (3), zwierząt (3), wykroczeń drogowych (5).

Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej przeprowadzili 3 obserwacji, które zostały zakończone przekazaniem nw. służbom:

Straży Miejskiej –

CZK – 0

SOK – 0

Policji – 0

Straży Pożarnej – 0

Pogotowiu Ratunkowe – 0

Interwencje Straży Miejskiej: osoby wymagające opieki/osoby leżące w miejscach publicznych - 1, zakłócanie porządku publicznego i spokoju – 1, awarii – 1.