główna zawartość
artykuł nr 1

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 14.05.2019r.

Przyjęto też 45 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (12), osób leżących w miejscach publicznych (3), osób bezdomnych (3), spraw porządkowych (5), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (5), spalania odpadów na powierzchni ziemi (1), awarii (4), zwierząt (3), wykroczeń drogowych (9).

Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej przeprowadzili 2 obserwacje, które zostały zakończone przekazaniem nw. służbom:

Straży Miejskiej – 2

CZK – 0

SOK – 0

Policji – 0

Straży Pożarnej – 0

Pogotowiu Ratunkowemu – 0

Interwencje Straży Miejskiej: zakłócanie porządku publicznego i spokoju – 1, zdarzenia drogowe/kolizje/wypadki – 1.