główna zawartość
artykuł nr 1

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 18.05.2019r.

Przyjęto też 64 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (26), osób leżących w miejscach publicznych (9), osób bezdomnych (1), spraw porządkowych (4), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (1), awarii (3), zwierząt (8), wykroczeń drogowych (11), zdarzeń kryminalnych (1).

Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej przeprowadzili 4 obserwacje, które zostały zakończone przekazaniem nw. służbom:

Straży Miejskiej – 4

CZK – 0

SOK – 0

Policji – 0

Straży Pożarnej – 0

Pogotowiu Ratunkowemu – 0

Interwencje Straży Miejskiej: w tym: osoby wymagające opieki/osoby leżące w miejscach publicznych - 1, kradzież mienia/niszczenie mienia – 1, zakłócanie porządku publicznego i spokoju – 1, awarii – 1.