główna zawartość
artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Przedmiot zamówienia w zakresie ZADANIA 1 dotyczy:

 

Zakup oleju napędowego ON do pojazdów Straży Miejskiej w Częstochowie spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. nr 221, poz. 1441) zgodnego z normą PN-EN 590 w ilości około 19 000 litrów sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy.

 

Przedmiot zamówienia w zakresie ZADANIA 2 dotyczy:

Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Straży Miejskiej w Częstochowie zgodnego z polską normą PN-C96024:2001 lub normą równoważną na olej opałowy L1 (produkt powinien posiadać co najmniej własności określone wg normy DIN 51603) w ilości około 20 000 litrów sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy

 

Pełna treść ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się poniżej w postaci załączników do pobrania :