Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Raporty / rok 2022

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 13.01.2022r.

Przyjęto 26 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (3), osób leżących w miejscach publicznych (1), osób bezdomnych (1), spraw porządkowych (3), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (7), awarii (4) zwierząt (2), wykroczeń drogowych (5). Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Mie...

Utworzony: 2022-01-14 | Zmodyfikowany: 2022-01-14 09:30

2. Raporty / rok 2022

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 12.01.2022r.

Przyjęto 31 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (5), osób leżących w miejscach publicznych (1), osób bezdomnych (4), spraw porządkowych (1), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (6), awarii (1), zwierząt (5), wykroczeń drogowych (7), zaginięcie osoby (1). Minionej doby pracownicy Referatu Monitori...

Utworzony: 2022-01-13 | Zmodyfikowany: 2022-01-13 08:32

3. Plan postępowań o udzielenie zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok

Utworzony: 2022-01-12 | Zmodyfikowany: 2022-01-12 23:46

4. Raporty / rok 2022

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 11.01.2022r.

Przyjęto 38 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (10), osób leżących (4), osób bezdomnych (7), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (5), awarii (4), zwierząt (2), wykroczeń drogowych (6). Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej przeprowadzili 2 obserwacje, które zostały zakończone przekazaniem nw. służbom: Straży ...

Utworzony: 2022-01-12 | Zmodyfikowany: 2022-01-12 08:53

5. Raporty / rok 2022

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 09.01.2022r.

Przyjęto 20 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (3), osób leżących w miejscach publicznych (2), osób bezdomnych (3), spraw porządkowych (1), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (5), awarii (1), wykroczeń drogowych (3), zaginięcie osoby (2). Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego S...

Utworzony: 2022-01-10 | Zmodyfikowany: 2022-01-11 08:23

6. Raporty / rok 2022

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 10.01.2022r.

Przyjęto 37 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (13), osób leżących w miejscach publicznych (3), osób bezdomnych (5), spraw porządkowych (2), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (4), awarii (3), wykroczeń drogowych (5) zdarzeń kryminalnych (1), zaginięcie osoby (1). Minionej doby pracownicy Refera...

Utworzony: 2022-01-11 | Zmodyfikowany: 2022-01-11 08:23

7. Zamówienia / rok 2021

Zakup i dostawa paliw ciekłych oraz płynu AdBlue na potrzeby Straży Miejskiej w Częs...

Częstochowa, dnia 02.12.2021 r. SM-OOP.261.1.1.2021 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 275 pkt 1, w trybie podstawowym bez negocjacji o wartość mniejszej niż progi unijne. Link do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f7a54a12-f170-42ad-806d-dabdd8d993d4 Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna do pobrania poniżej:

Utworzony: 2021-12-02 | Zmodyfikowany: 2022-01-10 14:01

8. Raporty / rok 2022

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 08.01.2022r.

Przyjęto 40 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (8), osób leżących w miejscach publicznych (2), osób bezdomnych (6), spraw porządkowych (6), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (1), awarii (4), zwierząt (6), wykroczeń drogowych (7). Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Mi...

Utworzony: 2022-01-10 | Zmodyfikowany: 2022-01-10 09:00

9. Raporty / rok 2022

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 07.01.2022r.

Przyjęto 27 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (10), osób leżących w miejscach publicznych (1), spraw porządkowych (3), awarii (5), zwierząt (4), wykroczeń drogowych (3) zaginięcie osoby (1). Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej przeprowadzili 2 obserwacje, które zostały zakończone p...

Utworzony: 2022-01-10 | Zmodyfikowany: 2022-01-10 08:56

10. Raporty / rok 2022

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 06.01.2022r.

Przyjęto 27 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (8), osób leżących w miejscach publicznych (6), osób bezdomnych (3), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (1), awarii (2), zwierząt (2), wykroczeń drogowych (5). Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej przeprowadzili 2...

Utworzony: 2022-01-10 | Zmodyfikowany: 2022-01-10 08:51

11. Raporty / rok 2022

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 05.01.2022r.

Przyjęto 39 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (5), osób leżących w miejscach publicznych (6), osób bezdomnych (3), spraw porządkowych (5), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (3), zwierząt (2), wykroczeń drogowych (14) zaginięcie osoby (1). Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego...

Utworzony: 2022-01-10 | Zmodyfikowany: 2022-01-10 08:46

12. Raporty / rok 2022

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 04.01.2022r.

Przyjęto 34 telefoniczne zgłoszenia z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (7), osób leżących w miejscach publicznych (1), osób bezdomnych (3), spraw porządkowych (3), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (4), awarii (3), zwierząt (5), wykroczeń drogowych (8). Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Mi...

Utworzony: 2022-01-05 | Zmodyfikowany: 2022-01-05 08:44

13. Raporty / rok 2022

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 03.01.2022r.

Przyjęto 32 telefoniczne zgłoszenia z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (7), osób leżących w miejscach publicznych (1), osób bezdomnych (4), spraw porządkowych (7), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (1), awarii (3), zwierząt (3), wykroczeń drogowych (6). Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Mi...

Utworzony: 2022-01-04 | Zmodyfikowany: 2022-01-04 08:42

14. Raporty / rok 2022

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 02.01.2022r.

Przyjęto 37 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (10), osób leżących w miejscach publicznych (3), osób bezdomnych (5), spraw porządkowych (1), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (2), awarii (6), zwierząt (3), wykroczeń drogowych (4), zaginięcie osoby (2), wypadków nadzwyczajnych (1). Minionej doby...

Utworzony: 2022-01-03 | Zmodyfikowany: 2022-01-03 09:35

15. Raporty / rok 2022

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 01.01.2022r.

Przyjęto 23 telefoniczne zgłoszenia z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (8), osób leżących w miejscach publicznych (1), osób bezdomnych (2), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (2), awarii (5), zwierząt (2), wykroczeń drogowych (2) zaginięcie osoby (1). Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejs...

Utworzony: 2022-01-03 | Zmodyfikowany: 2022-01-03 09:30

16. Raporty / rok 2021

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 31.12.2021r.

Przyjęto 32 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (10), osób leżących w miejscach publicznych (1), osób bezdomnych (7), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (2), awarii (4), zwierząt (1), wykroczeń drogowych (7). Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej przeprowadzili ...

Utworzony: 2022-01-03 | Zmodyfikowany: 2022-01-03 09:21

17. Raporty / rok 2021

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 30.12.2021r.

Przyjęto 36 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (7), osób leżących w miejscach publicznych (1), osób bezdomnych (4), spraw porządkowych (2), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (1), spalania odpadów na powierzchni ziemi (1), awarii (7), zwierząt (3), wykroczeń drogowych (8), zaginięcie osoby (2). ...

Utworzony: 2022-01-03 | Zmodyfikowany: 2022-01-03 09:18

18. Raporty / rok 2021

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 29.12.2021r.

Przyjęto 40 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (13), osób bezdomnych (3), spraw porządkowych (2), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (6), awarii (6), zwierząt (3), wykroczeń drogowych (6) zaginięcie osoby (1). Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej przeprowadzil...

Utworzony: 2022-01-03 | Zmodyfikowany: 2022-01-03 09:12

19. Raporty / rok 2021

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 28.12.2021r.

Przyjęto 29 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (9), osób leżących w miejscach publicznych (1), osób bezdomnych (2), spraw porządkowych (3), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (3), awarii (5), wykroczeń drogowych (6). Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej przepr...

Utworzony: 2021-12-29 | Zmodyfikowany: 2021-12-29 11:12

20. Raporty / rok 2021

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 27.12.2021r.

Przyjęto 31 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (6), osób bezdomnych (6), spraw porządkowych (7), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (4), awarii (2), zwierząt (1), wykroczeń drogowych (5). Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej nie przeprowadzili obserwacji, któr...

Utworzony: 2021-12-28 | Zmodyfikowany: 2021-12-28 11:46