Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Strona Główna158018
   Dane teleadresowe9512
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza2289
   Właściciele podmiotu4071
   Ochrona danych osobowych1396
   Ogłoszenie zwykłe13353
     Raporty / rok 20221166
     Raporty / rok 20214394
     Raporty / rok 20208112
     Raporty / rok 201910444
     Raporty / rok 201815597
     Raporty / rok 201725606
     Raporty / rok 201643396
     Raporty / rok 201541725
     Raporty / rok 201438365
     Raporty / rok 201351180
     Raporty / rok 201257056
     Raporty / rok 201164559
     Raporty / rok 201027802
     Raporty archiwalne12301
   Dyżury podmiotu4402
     Procedura COVID dla interesantów263
   Struktura Organizacyjna15260
Praca
   Nabór na stanowiska97895
   Dokumentacja2204
     Regulamin naboru10690
     Kwestionariusze i oświadczenia11971
   Ogłoszenia archiwalne1557
     Ogłoszenia zarchiwizowane7886
Biuro Rzeczy Znalezionych
   Ogłoszenia bieżące36257
   Ogłoszenia o likwidacji niepodjętych depozytów7017
   Ogłoszenia o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.1275
   Lista rzeczy w depozycie10273
   Zasady działania Biura Rzeczy Znalezionych4858
Akty Prawne
   Ustawa2791
   Regulamin organizacyjny3674
   Statut2878
   Instrukcja kancelaryjna3567
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o sprzedaży10220
   Plan postępowań o udzielenie zamówień121
   Zamówienia / rok 20217197
   Zamówienia / rok 20201593
   Zamówienia - organizacja Światowych Dni Młodzieży15919
   Zamówienia / rok 201718398
   Zamówienia / rok 20162510
   Zamówienia / rok 201512482
   Zamówienia / rok 201411020
   Zamówienia / rok 20133200
   Zamówienia / rok 20121970
   Zamówienia / rok 20113267
   Zamówienia / rok 20107594
Raporty
   Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego272
Inne
   Oświadczenia majątkowe3555
   Majątek2961
   Sprawozdania finansowe641
   Prowadzone Rejestry, Ewidencje, Archiwa3089
   Kontrole2231
     Kontrole zewnętrzne733
    ›    Wykaz kontroli zewnętrznych w Straży Miejskiej w Częstochowie.1247
   Archiwalne zamówienia publiczne 10208
   Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej763
   Redakcja Biuletynu3508
Łączna liczba odwiedzin:972323