artykuł nr 1

Straż Miejska w Częstochowie

obrazek powitalny

 

Interesanci przed umówieniem dokładnego terminu spotkania przedkładaną sprawę winni opisać, a pismo ze sprawą przesłać drogą elektroniczną lub w inny sposób dostarczyć do Straży Miejskiej w Częstochowie...

 

Procedura przyjmowania interesantów w siedzibie Straży Miejskiej w Częstochowie oraz w Sekcjach Terenowych Straży z zachowaniem reżimu sanitarnego.