artykuł nr 1

Właściciele podmiotu

Gmina Miasto Częstochowa - 100%