artykuł nr 1

Dyżury podmiotu

Interesanci przed umówieniem dokładnego terminu spotkania przedkładaną sprawę winni opisać, a pismo ze sprawą przesłać drogą elektroniczną lub w inny sposób dostarczyć do Straży Miejskiej w Częstochowie...


Z zachowaniem
"Procedur przyjmowania interesantów i reżimu sanitarnego"

 

1. Komendant:

 • poniedziałek: od 07:30 do 15:30
 • wtorek: od 07:30 do 15:30
 • środa: od 07:30 do 15:30
 • czwartek: od 07:30 do 15:30
 • piątek: od 07:30 do 15:30

2. Sekretariat/Kancelaria/Administracja:

 • poniedziałek: od 07:30 do 15:30
 • wtorek: od 07:30 do 15:30
 • środa: od 07:30 do 15:30
 • czwartek: od 07:30 do 15:30
 • piątek: od 07:30 do 15:30

  3. W ramach skarg i wniosków:

  • Komendant Straży Miejskiej przyjmuje codziennie w godzinach pracy, a we wtorki do godz. 17:00. W przypadku nieobecności Komendanta petenci przyjmowani są przez Naczelników Oddziałów lub wyznaczoną osobę. Każdą sprawę przed umówieniem dokładnego terminu spotkania należy opisać, a pismo z opisaną sprawą przesłać drogą elektroniczną lub w inny sposób dostarczyć do Straży Miejskiej w Częstochowie..

  4. W sprawach wykroczeń:

  • zgodnie z terminem wskazanym w wezwaniu. Istnieje możliwość zmiany terminu stawiennictwa po telefonicznym uzgodnieniu z osobą prowadzącą sprawę.

  5. Dyżurny SM - 24H:

  • tel.: 986
  • email: dyzurny_sm@strazmiejska.czestochowa.um.gov.pl

   

   

   

  Dostępne podkategorie:
  Procedura COVID dla interesantów