artykuł nr 71

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 10.10.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 10. 10. 2010 r.

W dniu 10.10.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 18 strażników i 3
aplikantów. Zarejestrowano 28 zgłoszeń z prośbą o interwencje. które
dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego, spożywania alkoholu oraz
osób nietrzeźwych (9), osób leżących w okolicznościach zagrażających ich
zdrowiu lub życiu (11), zdarzeń drogowych (6) oraz osób bezdomnych (2).

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 5
zdarzeń dotyczących: osób leżących (4) oraz osoby nietrzeźwej (1).

 
Ważniejsze wydarzenia

* W godz. dopołudniowych , w ramach dwudniowych obchodów Dnia Papieskiego w
Częstochowie , oddelegowano 3 strażników tworzących Poczet Sztandarowy
miasta, do uroczystej mszy św. celebrowanej w miejscowej Archikatedrze.
Również 2 strażników uczestniczyło w składaniu kwiatów pod pomnikiem Jana
Pawła II zlokalizowanym na terenie Pl. Daszyńskiego.

* Ok. godz. 2.25 interweniowano na podwórku przy ul.Szymanowskiego 3 , gdzie
z jednego z okien usytuowanego na I piętrze wychylał się starszy mężczyna
wykrzykując przy tym niezrozumiałe słowa i wyrzucając na zewnątrz drobne
elementy wyposażenia mieszkania. Na miejsce wezwano niezwłocznie zespół
Pogotowia Ratunkowego , patrol z I Komisariatu Policji a także sekcję Straży
Pożarnej ( przewidywane trudności w wejściu do mieszkania ).Ustalono iż w
tym samym bloku mieszka opiekunka 91 letniego mężczyzny , wobec czego nie
było kłopotów w przekazaniu jej podopiecznego pod opiekę lekarza - służby
odwołano , nie stwierdzono dalszego zagrożenia.

 
Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Bogusław Mraz

artykuł nr 72

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 08.10.2010r.

W dniu 08.10.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 32 strażników i 6 aplikantów. Zarejestrowano 45 zgłoszeń z prośbą o interwencje. które dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (17), osób leżących w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (3), zdarzeń drogowych (12), osób bezdomnych (4), spraw porządkowych (3), awarii (3), zwierząt(2)kradzieży (1) oraz handlu(1)

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 5 zdarzeń dotyczących: zakłócania porządku publicznego (1) , osób leżących (1), osób nietrzeźwych(3)

 
Ważniejsze wydarzenia

W godz popołudniowych w rejonie ul Wolnej na jednej z posesji zabezpieczano moździeż ,którego właściciel znalazł w piwnicy.Po przybyciu saperów około godz.18.00 zabezpieczenie zakończono.

artykuł nr 73

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 07.10.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 07. 10. 2010 r.

* W dniu 07.10.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 35 strażników i 6 aplikantów. Zarejestrowano 52 zgłoszenia z prośbą o interwencje. które dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (14), osób leżących w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (8), zdarzeń drogowych (14), osób bezdomnych (4), spraw porządkowych (6), awarii (4), oraz zwierząt (2).

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 4 zdarzenia dotyczące: zakłócania porządku publicznego (1) , osób leżących (2), oraz zdarzeń drogowych (1).

 
Ważniejsze wydarzenia

O godz. 12.00 w rejonie ul. Waszyngtona 5 podjęto interwencję w stosunku do kierującego samochodem osobowym bez uprawnień. Na miejsce wezwano patrol policji z SRD KMP celem prowadzenia dalszych czynności służbowych.

 
Dyżurny Straży Miejskiej

artykuł nr 74

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 06.10.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 06. 10. 2010 r.

* W dniu 06.10.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 39 strażników i 6
aplikantów. Zarejestrowano 22 zgłoszenia z prośbą o interwencje. które
dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego, spożywania alkoholu oraz
osób nietrzeźwych (10), osób leżących w okolicznościach zagrażających ich
zdrowiu lub życiu (6), zdarzeń drogowych (1), osób bezdomnych (2), spraw
porządkowych (2), awarii (1).

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 4
zdarzenia dotyczące: osób nietrzeźwych nie będących w stanie poruszać się o
własnych siłach (3) , osób leżących (1).

 
Współpraca z policją

* W godz. popołudniowych skierowano 1 strażnika do współpracy z
funkcjonariuszem Komisariatu III Policji ,celem pełnienia wspólnej służby
patrolowej w rejonie działania w/w jednostki.

 
Ważniejsze wydarzenia

 
Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Bogusław Mraz

artykuł nr 75

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 05.10.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 05. 10. 2010 r.

* W dniu 05.10.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 25 strażników i 4 aplikantów. Zarejestrowano 38 zgłoszeń z prośbą o interwencje. które dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (7), osób leżących w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (7), dot. zwierząt (1), zdarzeń drogowych (9), osób bezdomnych (3), spraw porządkowych (1), zdarzeń kryminalnych (2) , handlu (2), niszczenia zieleni (1) awarii (3).oraz innych zdarzeń (2)

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 7 zdarzeń dotyczące: osób leżących (4), dot awarii (1), zdarzeń drogowych (1) , innych form zakłócania p/publicznego (1).

W dniu 05.010.2010r. W godz.16:30-20:00 oddelegowano dowódcę Placówki przy ul. Wręczyckiej na spotkanie z Radą dzielnicy Gnaszyn.

 
Ważniejsze wydarzenia

Ok. godz. 19:10 na wysokości posesji Al. NMP 53, patrol podjął interwencję wobec 34- letniego mężczyzny jadącego rowerem , który nie mógł utrzymać prostego toru jazdy . Od osoby była wyczuwalna woń alkoholu. Na miejsce wezwano partol Policji, któremu osobę i całość sprawy przekazano.

 
Dyżurny Straży Miejskiej