artykuł nr 1

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 31.12.2013r. na terenie miasta pełniło służbę 43 strażników. Przyjęto 30 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m. in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (8), osób leżących w miejscach publicznych (8), osób bezdomnych (4), spraw porządkowych (2), awarii (3), zwierząt (1), wykroczeń drogowych (3), zdarzeń kryminalnych (1).
artykuł nr 2

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 30.12.2013r. na terenie miasta pełniło służbę 27 strażników. Przyjęto 34 telefoniczne zgłoszenia z prośbą o interwencję, które dotyczyły m. in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych(13), osób leżących w miejscach publicznych (4), osób bezdomnych (3), spraw porządkowych (3), handlu (1), awarii (2), zwierząt (3), wykroczeń drogowych (4), zaginięcia ...
artykuł nr 3

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 28.12.2013 na terenie miasta pełniło służbę 20 strażników. Przyjęto 59 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in. zakłocania porządku publicznego, ciszy nocnej, spozywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (23), osób leżacych w miejscach publicznych (6), osób bezdomnych (7), spraw porządkowych (8), awarii (4), zwierząt (4), wykroczeń drogowych (6), wypadków nadzwyczajnych (1).
artykuł nr 4

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 29.12.2013 r. na terenie miasta pełniło służbę 15 strażników. Przyjęto 36 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m. in. : zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (13), osób leżących w miejscach publicznych (3), osób bezdomnych (7), spraw porządkowych (1), awarii (1), zwierząt (1), wykroczeń drogowych (9),, zdarzeń kryminalnyc...
artykuł nr 5

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 27.12.2013r. na terenie miasta pełniło służbę 23 strażników. Przyjęto 45 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m. in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (26), osób leżących w miejscach publicznych (3), osób bezdomnych (2), spraw porządkowych (3), awarii (1), zwierząt (2), wykroczeń drogowych (7), zdarzeń kryminalnych (1).