artykuł nr 1

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 31.12.2016r. na terenie miasta pełniło służbę 39 strażników i 2 aplikantów. Przyjęto 78 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m. in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (38), osób leżących w miejscach publicznych (10), osób bezdomnych (8), spraw porządkowych (2), handlu (2), awarii (5), zwierząt (4), wykroczeń drogowych (7), zdarzeń kryminalnych (2).
artykuł nr 2

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 30.12.2016r. na terenie miasta pełniło służbę 24 strażników i 2 aplikantów. Przyjęto 51 telefoniczne zgłoszenia z prośbą o interwencję, które dotyczyły m. in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (16), osób leżących w miejscach publicznych (6), osób bezdomnych (9), spraw porządkowych (4), handlu (1), awarii (3), zwierząt (7), wykroczeń drogowych (4), zdarzeń kryminalnych (1).
artykuł nr 3

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 29.12.2016r. na terenie miasta pełniło służbę 32 strażników i 2 aplikantów. Przyjęto 52 telefoniczne zgłoszenia z prośbą o interwencję, które dotyczyły m. in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (21), osób leżących w miejscach publicznych (6), osób bezdomnych (5), spraw porządkowych (3), awarii (3), zwierząt (5), wykroczeń drogowych (9).
artykuł nr 4

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 28.12.2016r. na terenie miasta pełniło służbę 33 strażników i 2 aplikantów. Przyjęto 44 telefoniczne zgłoszenia z prośbą o interwencję, które dotyczyły m. in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (13), osób leżących w miejscach publicznych (3), osób bezdomnych (3), handlu (1), awarii (4), zwierząt (7), wykroczeń drogowych (12), zdarzeń kryminalnych (1).
artykuł nr 5

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 27.12.2016r. na terenie miasta pełniło służbę 17 strażników. Przyjęto 51 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m. in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (18), osób leżących w miejscach publicznych (2), osób bezdomnych (6), spraw porządkowych (4), handlu (1), awarii (9), zwierząt (1), wykroczeń drogowych (9), zdarzeń kryminalnych (1).