artykuł nr 61

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 31.10.2016r. na terenie miasta pełniło służbę 39 strażników i 1 aplikantka. Przyjęto 58 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m. in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (18), osób leżących w miejscach publicznych (10), osób bezdomnych (3), spraw porządkowych (4), handlu (2), awarii (4), wykroczeń drogowych (14), zdarzeń kryminalnych (2), plakatowania (1).
artykuł nr 62

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 30.10.2016r. na terenie miasta pełniło służbę 29 strażników i 1 aplikantka. Przyjęto 41 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m. in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (9), osób leżących w miejscach publicznych (4), osób bezdomnych (3), spraw porządkowych (1), handlu (2), awarii (2), zwierząt (4), wykroczeń drogowych (14), zdarzeń kryminalnych (2).
artykuł nr 63

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 29.10.2016r. na terenie miasta pełniło służbę 29 strażników. Przyjęto 48 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m. in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (15), osób leżących w miejscach publicznych (6), osób bezdomnych (3), spraw porządkowych (7), awarii (2), zwierząt (4), wykroczeń drogowych (11).
artykuł nr 64

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 28.10.2016r. na terenie miasta pełniło służbę 29 strażników oraz 1 aplikantka. Przyjęto 66 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m. in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (22), osób leżących w miejscach publicznych (6), osób bezdomnych (6), spraw porządkowych (8), awarii (3), zwierząt (3), wykroczeń drogowych (16), zdarzeń kryminalnych (1), zaginięcie osoby (1).
artykuł nr 65

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 27.10.2016r. na terenie miasta pełniło służbę 27 strażników. Przyjęto 55 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m. in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (17), osób leżących w miejscach publicznych (6), osób bezdomnych (7), spraw porządkowych (6), awarii (2), zwierząt (3), wykroczeń drogowych (12), zdarzeń kryminalnych (1), zaginięcie osoby (1).