artykuł nr 36

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 25.11.2016r. na terenie miasta pełniło służbę 42 strażników oraz 2 aplikantów. Przyjęto 63 telefoniczne zgłoszenia z prośbą o interwencję, które dotyczyły m. in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (27), osób leżących w miejscach (3), osób bezdomnych (9), spraw porządkowych (4), awarii (6), zwierząt (2), wykroczeń drogowych (11), zdarzeń kryminalnych (1).
artykuł nr 37

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 24.11.2016r. na terenie miasta pełniło służbę 42 strażników oraz 2 aplikantów. Przyjęto 51 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m. in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (14), osób leżących w miejscach publicznych (10), osób bezdomnych (1), spraw porządkowych (6), awarii (3), zwierząt (3), wykroczeń drogowych (12), zdarzeń kryminalnych (1), zaginięcie osoby (1).
artykuł nr 38

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 23.11.2016r. na terenie miasta pełniło służbę 39 strażników oraz 1 aplikant. Przyjęto 71 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m. in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (13), osób leżących (10), osób bezdomnych (5), spraw porządkowych (16), handlu (1), awarii (4), zwierząt (5), wykroczeń drogowych (15), zdarzeń kryminalnych (1), zaginięcie osoby (1).
artykuł nr 39

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 22.11.2016r. na terenie miasta pełniło służbę 31 strażników oraz 2 aplikantów. Przyjęto 50 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m. in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (16), osób leżących w miejscach publicznych (9), osób bezdomnych (5), spraw porządkowych (7), awarii (4), zwierząt (5), wykroczeń drogowych (3), zdarzeń kryminalnych (1).
artykuł nr 40

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 21.11.2016r. na terenie miasta pełniło służbę 24 strażników oraz 2 aplikantów. Przyjęto 66 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m. in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (20), osób leżących w miejscach publicznych (9), osób bezdomnych (10), spraw porządkowych (7), awarii (5), zwierząt (4), wykroczeń drogowych (11).