artykuł nr 1

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 31.12.2018 r. na terenie miasta pełniło służbę 34 strażników i 3 aplikantów wykonujących zadania ustawowe, zadania wynikające z aktów prawa miejscowego oraz czynności wyjaśniające i sprawdzające w sprawach zgłaszanych pisemnie do Straży Miejskiej. Przyjęto też 61 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (20), osób le...
artykuł nr 2

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 30.12.2018 r. na terenie miasta pełniło służbę 7 strażników wykonujących zadania ustawowe, zadania wynikające z aktów prawa miejscowego oraz czynności wyjaśniające i sprawdzające w sprawach zgłaszanych pisemnie do Straży Miejskiej. Przyjęto też 39 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (7), osób leżących w miejscac...
artykuł nr 3

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 29.12.2018 r. na terenie miasta pełniło służbę 14 strażników wykonujących zadania ustawowe, zadania wynikające z aktów prawa miejscowego oraz czynności wyjaśniające i sprawdzające w sprawach zgłaszanych pisemnie do Straży Miejskiej. Przyjęto 51 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (19), osób leżących (3), osób bezdomnych (3), spraw porządkowych (3), zanieczysz...
artykuł nr 4

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 28.12.2018 r. na terenie miasta pełniło służbę 20 strażników i 3 aplikantów wykonujących zadania ustawowe, zadania wynikające z aktów prawa miejscowego oraz czynności wyjaśniające i sprawdzające w sprawach zgłaszanych pisemnie do Straży Miejskiej. Przyjęto 64 telefoniczne zgłoszenia z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (21), osób leżących w miejscach publiczny...
artykuł nr 5

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 27.12.2018 r. na terenie miasta pełniło służbę 18 strażników i 3 aplikantów wykonujących zadania ustawowe, zadania wynikające z aktów prawa miejscowego oraz czynności wyjaśniające i sprawdzające w sprawach zgłaszanych pisemnie do Straży Miejskiej. Przyjęto też 54 telefoniczne zgłoszenia z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (15), osób le...